รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานรับมอบ โครงการ “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

C-190706008058