พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงปรุง”ตับบดเสวย” โดยฝีพระหัตถ์ จำหน่ายในงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

C-190706005106