นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกอบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับ รพ.ท่าช้าง จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาของสภากาชาดไทยแก่ประชาชนฟรี

2