สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 344 ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ

1-2
1-3
1-1

Share