บจก. แกร็บ ประเทศไทย ร่วมมอบเงินบริจาคให้กับ รพ.จุฬาฯ จากกิจกรรมโครงการ “สู้ไปด้วยกัน” และ “ดับเบิลความสุข”

8