คุณวิทยา นาควัชระ บริจาคเงินให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย

5