บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย พร้อมพนักงานและตัวแทนประกันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องใน“วันประกันชีวิตแห่งชาติ” ครั้งที่ 20

C-190705040022