อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ รับมอบเงินบริจาคจาก กก.ผจก.ใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมไทย ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

2
Share