เหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธี “มอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้” ประจำปี 2562

C-190705021044