บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงานร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “เติมความรักด้วยหัวใจเติมน้ำใจให้โลหิต” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

8
Share