เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ รับมอบชุดตรวจ Covid-19 แบบ ATK ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

1
Share