สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานพระวินิจฉัยการปรุงสูตร“ไอศรีม ณภาฯ”เพื่อจำหน่ายในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2562”

C-190705014046
190711005001