บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคโลหิต เนื่องใน“วันประกันชีวิตแห่งชาติ” ครั้งที่ 20

C-190705005096