นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบกระเป๋าจาก วรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา ตัวแทน บ.ออคตะ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 300 ใบ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทย

6
Share