นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย แถลงข่าว “การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

C-190705005066
C-190709021041
Share