มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีบวงสรวง งาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562” ระหว่างวันที่ 5-14 ก.ค. 62

C-190705005014
C-190707020002