สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย

1-2
1-1

Share