รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ให้การต้อนรับ ศ.ดร.กอตอลิน กอริโก,ศ.ดร.นพ.ดรู ไวส์แมน และ ศ.ดร.ปีเตอร์ คัลลิส ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2564 ในโอกาสมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ รพ.จุฬาฯ

5