รพ.จุฬาฯ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และบริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19

3
Share