สภากาชาดไทย ร่วมกับ อบจ.สมุทรปราการ เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

2
Share