สภากาชาดไทย ร่วมกับ อบจ.ปทุมธานี เปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าทางออนไลน์ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

1
Share