ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณรัตนา-คุณวิโรจน์ ตันศิริมงคล เพื่อใช้พัฒนาฝ่ายการพยาบาล และฝ่ายนิติศาสตร์ รพ.จุฬาฯ

3
Share