พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบโลหิตจากมูลนิธิอิออนประเทศไทย จากการร่วมบริจาคของพนักงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี ของบริษัท

2