รพ.จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น

4
Share