นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาคจาก คุณหนึ่ง รุ่งโรจน์ธนกุล เพื่อสนับสนุนโครงการจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ให้แก่ ศูนย์บริการโลหิตฯ

2
Share