คลีนิคนิรนาม เปิดให้บริการตรวจภูมิโควิด-19 เพื่อรองรับผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน พร้อมจำหน่ายชุดตรวจเอชไอวี

4
Share