บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงาน “ M Heart สายโลหิต สายใจ ร้อยรวมดวงใจ ถวายองค์ราชัน 67 พรรษา 67 ล้านซีซี” ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ
M Heart สายโลหิต สายใจ ร้อยรวมดวงใจ ถวายองค์ราชัน 67 พรรษา 67 ล้านซีซี

C-190702005055
C-190702021042
Share