บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด จัดโครงการ “ชลิต อินดัสทรี รวมพลังจิตอาสา บริจาคโลหิต” ส่งต่อโลหิตให้แก่ผู้ป่วย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

11
Share