พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบลูกบอลยางสำหรับผู้บริจาคโลหิตและถุงยังชีพ จากมูลนิธิอิออนประเทศไทย

5