นายเตช บุนนาค รับมอบเครื่องพิมพ์จาก บริษัท โอ จี เอ เมกะเทค ให้แก่สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสภากาชาดไทย

2-1
2-2
2-3

Share