รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณทิพย์วรรณ วีระภุชงค์ และ คุณเอนกพร โพธิทัต เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

3