ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทย ในการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19

2-2
2-1