นายกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการคัดแยกขยะ ในเขตเทศบาลตำบลปาย
นายกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมโครงการ คัดแยกขยะ

Share