บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “Share Life” เพื่อมอบโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศจากวิกฤตโควิด-19

3