บจก. ซาโนฟี่ ประเทศไทย รวมพลังพนักงานจิตอาสากว่า 50 ชีวิตจัดกิจกรรมบริจาคเลือด ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ
บจก. ซาโนฟี่ ประเทศไทย รวมพลังพนักงานจิตอาสากว่า 50 ชีวิตจัดกิจกรรมบริจาคเลือด

Share