นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ช่วยผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ช่วยผู้ป่วยติดเตียง
Share