คุณปิยนันท์ คุ้มครอง แจ้งข้อควรรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตและเชิญชวนบริจาคโลหิตในโครงการ Blood Hero ปี 2 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทางช่อง The Standard
การบริจาคโลหิตและเชิญชวนบริจาคโลหิตในโครงการ Blood Hero ปี 2

Share