ช่อง 3 และ บจก. เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จัดทำปฏิทินชุด “โชคดีปีเสือ” แจกฟรีสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ทำปฏิทินชุด “โชคดีปีเสือ” แจกฟรีสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิต

Share