แนะปรับปรุงระบบคัดกรองแรงงานข้ามชาติเข้าถึงง่าย-ราคาไม่แพงแก้ปัญหาลอบเข้าเมือง
แนะปรับปรุงระบบคัดกรองแรงงานข้ามชาติเข้าถึงง่าย-ราคาไม่แพงแก้ปัญหาลอบเข้าเมือง

Share