รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาคจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่พัฒนาโดยคนไทย ให้ รพ.จุฬาฯ
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19

(4.2)C-211221762006