นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจาก คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย และ คุณอารยา อรุณานนท์ชัย เพื่อสมทบทุนสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย
นายเตช บุนนาค รับมอบเงิน สมทบทุนสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

Share