อบจ.แพร่ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด
อบจ.แพร่ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

Share