รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ และนายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินสนับสนุนการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติและกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาฯ จากกองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19
รับมอบเงินสนับสนุนการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติและกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์

Share