นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจากคุณกมลา สุโกศล ประธานกรรมการบริหาร บจก. กมลสุโกศล อีเล็คทริค เพื่อมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาฯ
นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค

Share