สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

2
Share