รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ แถลงข่าวคลินิกสุขภาพเพศ รพ.จุฬาฯ เพื่อบุคคลข้ามเพศครบวงจร
แถลงข่าวคลินิกสุขภาพเพศ รพ.จุฬาฯ เพื่อบุคคลข้ามเพศครบวงจร

Share