นายกฤษฎา บุญราช จัดแคมเปญ “+1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย” เชิญชวนประชาชนที่มีจิตอาสา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย
+1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย

Share