นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย ร่วมงานแถลงข่าว กระทรวงมหาดไทยร่วมออกร้านค้ากาชาดออนไลน์ประจำปี 2564 ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564

8-1
8-2
8-3