นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โครงการร่วมสภากาชาดไทย กับ อบจ.สุโขทัย ให้กับประชาชน ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

Share