นางปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบเครื่องฟอกอากาศไฮเออร์ หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ จาก บจก. ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) ให้กับศูนย์บริการโลหิตฯ สภากาชาดไทย
รับมอบเครื่องฟอกอากาศไฮเออร์

C-211119017031
Share